หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
นายเสกสรรค์ จิตประสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
 
นายสำราญ จันทนู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
นายพันธ์เทพ ใจประเชียง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
 
นายกล้าณรงค์ หงษ์สามสิบเก้า
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังหลวง
 

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565