หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ จุดก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. หมู่ที่ ๒ สายแม่แฮต มีจุดรถข้าม ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ จุดก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. หมู่ที่ ๒ สายแม่แฮต มีจุดรถข้าม ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนและเศษวัชพืชท้องรางส่งน้ำคสล. จุดสูบเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]ซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัดสุก่อสร้าง (ประปา) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565