หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนโอเวอร์เร หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนโอเวอร์เร หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ก่อสร้างถนนโอเวอร์เร หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ [ 27 มิ.ย. 2562 ]โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2562 ]โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ( หัวฉีดน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4