หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ สาย (ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย (ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 39 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ,วัสดุการศึกษา และเครื่องการเล่มพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ (ค่าจ้างตามโครงการสำรวจความพึงพอใจการบริหารงานและการบริการประชาชนของอบต.วังหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 33 รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565