หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
นายวิเชียร หงส์ศรานนท์
ประธานสภา
 
นายวุฒิชาติ ประเวช
รองประธานสภา
นายชัยชาญ ปะละใจ
เลขานุการสภา
 
 


นายภัทรพงศ์ จิตชู
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 1


นางกนกวรรณ วังกาวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 1


นายสถาปนันท์ พวงมาลา
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 2


นายดำเนิน วังกระแสร์
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 2


นางอมรรัตน์ สุกัณทา
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 4


นางดวงคำ ปัญญาใจ
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 4


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.วังหลวง หมู่ที่ 5
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565