หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุวังหลวง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2562) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 75
 


 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 71
 
 
     


 
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชมชุนแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 157
 


 
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 153
 
 
     


 
โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุวังหลวง ประจำปี 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 174
 


 
กิจกรรมโครงการกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล [ 11 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 196
 
  (1)     2