หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 

 
ร่างขอบเขตจ้างเหมายานพาหนะ ฯ สำหรับเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 10.51 น. โดย คุณ รสสุคนธ์ เวียงผา

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565