หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. -ธ.ค. 62  8 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ประจำปี 2563  3 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   สาระสำคัญพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  14 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62  15 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง ประจำปี 2562  15 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายชินพัฒน์ สอนมา  15 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4  15 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4ป ร 5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 ตรอกบ้านนางขวัญจิต กล่อมเพชร  15 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตรอกบ้านนางขวัญจิต กล่อมเพชร  15 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนางมาลัย บัวบาน  15 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนางมาลัย บัวบาน  15 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายรัตน์ ก้อนแก้ว  15 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายรัตน์ ก้อนแก้ว  15 ม.ค. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565