หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ไหม่   18 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลาตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนและเศาวัชพืชรางรินส่งน้ำคสล.   23 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เร จำนวน 5 สาย   23 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่เกษตร จำนวน 3 สาย   20 ก.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลา การตรวจรับพัสดุ ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร (วางท่อ) จำนวน 4 จุด   10 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1   10 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร4 ปร5 ขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ   6 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานขุดกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ   6 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่าขอบเขตจ้างประเมินผลสำรวจความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการบริการอบต.วังหลวง   6 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3   30 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าหมู่ที่ 3   30 ส.ค. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565