หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตรอกบ้านนางขวัญจิต กล่อมเพชร  15 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนางมาลัย บัวบาน  15 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนางมาลัย บัวบาน  15 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปร 4ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายรัตน์ ก้อนแก้ว  15 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายรัตน์ ก้อนแก้ว  15 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2562  1 พ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ไหม่  18 ต.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  15 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  15 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลาตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนและเศาวัชพืชรางรินส่งน้ำคสล.  23 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เร จำนวน 5 สาย  23 ก.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่เกษตร จำนวน 3 สาย  20 ก.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลา การตรวจรับพัสดุ ซ่อมแซมถนนลูกรังการเกษตร (วางท่อ) จำนวน 4 จุด  10 ก.ย. 2562 25
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565