หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2   14 ก.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อและซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อ คสล. จำนวน 4 โครงการ  9 ก.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงงานโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อและซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อ คสล. จำนวน ๔ โครงการ  9 ก.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 จุดนานางบุ กัณทะวงษ์ ถึงนานางบุ ในเวียง  30 มิ.ย. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อคสล. จุดนานายประสิทธิ์ ทองประไพ  29 มิ.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมรางระบาน้ำ พร้อมวางท่อและซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อ คสล. จำนวน 4 จุด  29 มิ.ย. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อและซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อ คสล. จำนวน 4 จุด  29 มิ.ย. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปบนโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. จุดปากซอย13 บ้านนางอมรรัตน์ สุกันทา  29 มิ.ย. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปบนโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. จุดบ้านนางวันดา ใจกระเสน  29 มิ.ย. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อ คสล. จุดนานายธวัชชัย ประเวช  29 มิ.ย. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่  14 มิ.ย. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 จุดนานางบุ กันทะวงษ์  11 มิ.ย. 2564 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จุดนานนางบุ กันทะวงษ์  11 มิ.ย. 2564 59
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565