หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีฯ  15 ต.ค. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2  15 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จุดท่อพ่อแดง ปัญญาแฝง  14 ก.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จุดท่อท่อแดง ปัญญาแฝง  14 ก.ย. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์แบบสรุปค่างานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จุดท่อพ่อแดง ปัญญาแฝง  14 ก.ย. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดขอบเขตงาน จัดซ์้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง  8 ก.ย. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ  1 ก.ย. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณขยะ  1 ก.ย. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานก่อสร้างรางระบาย้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จุดบ้านนายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์  30 ส.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปค่างานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จุดบ้านนายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์  30 ส.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 3  30 ส.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบสรุปค่างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ ๓  30 ส.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ  23 ส.ค. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411