หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   12 พ.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.วังหลวง ประจำเดือน พ.ย.62-มี.ค.63   7 พ.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.วังหลวง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   6 พ.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2562   6 พ.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านวังหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2562   5 พ.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง   17 ต.ค. 2562 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ   17 ต.ค. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย    17 ต.ค. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธูุรการ กองการศึกษาฯ   17 ต.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะกาาเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักปลัด)   17 ต.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   17 ต.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565