หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมายานพาหนะ(รถโดยสารไม่ประจำทางสองขั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง) สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะ  12 ก.พ. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 102 แพร่  11 ก.พ. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟต ขนาด 500 KVA พร้อมติดตั้งรื้อถอนหม้อแปลง  6 ก.พ. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายชินพัฒน์ สอนมา  29 ม.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จุดก่อสร้างบ้านางมาลัย บัวบาน  29 ม.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด  24 ม.ค. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ  21 ม.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุวังหลวง ประจำปี 2563  7 ม.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้งเหมาค่าเช่าพร้อมติดตั้ง รื้อถอนเวทีกลาง เครื่องขยายเสียง และจัดสถานที่บริเวณงาน  6 ม.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563  23 ธ.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน  12 ธ.ค. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  4 ธ.ค. 2562 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  12 พ.ย. 2562 5
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565