หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4(72,500) [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2(26,300) [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ( 114,100) [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เร จำนวน ๔ สาย [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 งบประมาณ 167,100 บาท [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)