หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)