หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.วังหลวง
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโบบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
(1)    
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411