หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.วังหลวง
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังหลวง มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
การนับถือศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
วัด จำนวน 1 แห่ง คือ

พระธาตุวังหลวง
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหลวง

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง

คลีนิค จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ออกกำลังกาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ จุด อบต.วังหลวง
 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี)
 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ จุด หน้าวัดวังหลวง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม

ประเพณีนมัสการพระธาตุวังหลวง เดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411